Historija

Izačić grad

Sjeverozapadno od Bihaća na brdu Londža (n.v. 354 m) uzdiže se na strmome hridu Izačić grad, čiji tlocrt i presjek prikazuje slika. Tlocrt u sebi pored skice sadrži i slova koja pomažu za razumjevanje dijelova samog grada kako to slijedi. Grad je dug 130 m najveća mu je širina 80 m, zidine su mu još dosta dobro održane i ima …

Pročitajte više »

Bugar grad

Sjeverozapadno od naselja Gata-Ilidža, odnosno sjeverno od naselja Vikići, na brdu Gradina uz desnu obalu rijeke Korane leže ostaci „Bugar grada“, čiji tlocrt i položaj na satelitskom snimku prikazuju slike iz ove priče. Tlocrt u sebi pored skice sadrži i slova koja pomažu za razumjevanje dijelova samog grada kako to slijedi. Cijeli zaravan brda Gradina obzidan je zidom, koji na …

Pročitajte više »

Sjećanje na vojnu operaciju “Tigar-sloboda ’94”

U istoriji vođenih ratova poznate su borbe, bojevi i operacije koje su dobivene vještim prevarama protivnika. Sistem ‘’trojanskog konja” primjenjivan je između svih zaraćenih strana, zavisno od umješnosti protivnika, a prvenstveni cilj takvih aktivnosti je da se protivnik vještom obmanom dovede u nepovoljan taktički, operativni ili strategijski položaj, i jednostavno, da se vojnički porazi. Operacija komande 5. korpusa Armije R …

Pročitajte više »

Putne uspomene jednog pokojnika

Pri-ko sela lrnova, ostaviv desno Selišće, kod kojega vodi cesta u Zabarsku, dodjoh za jedan sat u Drežnik, satničko i župničko mjesto sa starim dobro sačuvanim gradom, koj ima tri kule i u kojem tada stanova kapetan. Tu dobih veoma dobre konje i to one iste, što su prije njekoliko godina vozili kralja saksonskoga, kako mi vlastnik konja njekim ponosom …

Pročitajte više »

Mještani Izačića i Vikića u prvom svjetkom ratu

Prema podacsamo srez Bihać je imao 4578 mobilisanih građana u uastrougarskoj vojsci, od toga je bilo 722 poginula – nestala odnosno 15,8% od ukupnog broja. Prema istom izvoru u srezu Bihać je bilo 248 ratna vojna invalida iz prvog svjetkog rata također mobilisanih u austrougarskoj vojsci i to 127 muslimana, 86 pravoslavca, 25 katolika, 1 jevreja i 9 ostalih. Kada …

Pročitajte više »

Bošnjaci u carskoj službi

Bosankohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci: Austro-Ugarska je 1878. zauzela Bosnu i Hercegovinu, 1908. Bosna i Hercegovina je anektirana i ostala je dijelom Dunavske monarhije sve do 1918. Na 352 strane sa skoro 600 fotografija ova monografija u boji daje opširan prikaz Bosanaca i Hercegovaca u austrougarskoj vojsci i pruža uvid u period kada se Bosna i Hercegovina nalazila pod austrougarskom …

Pročitajte više »

King Tvrtko

Historičari za Kulina Bana kažu da je stvorio bosansku državu u pravom smislu i uveo je u Evropu, a Tvrtko I Kotromanić je taj koji je utvrdio, proširio i učinio Bosnu, sve do pada pod osmansku vladavinu 1463. godine, jednom od napriznatijih država u ovom dijelu Evrope u političkom, ekonomskom i kulturnom pogledu. O ekonomskoj moći tadašnje bosanske kraljevine možda …

Pročitajte više »