Historija

Mještani Izačića i Vikića u prvom svjetkom ratu

Prema podacsamo srez Bihać je imao 4578 mobilisanih građana u uastrougarskoj vojsci, od toga je bilo 722 poginula – nestala odnosno 15,8% od ukupnog broja. Prema istom izvoru u srezu Bihać je bilo 248 ratna vojna invalida iz prvog svjetkog rata također mobilisanih u austrougarskoj vojsci i to 127 muslimana, 86 pravoslavca, 25 katolika, 1 jevreja i 9 ostalih. Kada …

Pročitajte više »

Bošnjaci u carskoj službi

Bosankohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci: Austro-Ugarska je 1878. zauzela Bosnu i Hercegovinu, 1908. Bosna i Hercegovina je anektirana i ostala je dijelom Dunavske monarhije sve do 1918. Na 352 strane sa skoro 600 fotografija ova monografija u boji daje opširan prikaz Bosanaca i Hercegovaca u austrougarskoj vojsci i pruža uvid u period kada se Bosna i Hercegovina nalazila pod austrougarskom …

Pročitajte više »

King Tvrtko

Historičari za Kulina Bana kažu da je stvorio bosansku državu u pravom smislu i uveo je u Evropu, a Tvrtko I Kotromanić je taj koji je utvrdio, proširio i učinio Bosnu, sve do pada pod osmansku vladavinu 1463. godine, jednom od napriznatijih država u ovom dijelu Evrope u političkom, ekonomskom i kulturnom pogledu. O ekonomskoj moći tadašnje bosanske kraljevine možda …

Pročitajte više »