Historija

Stradanja u Cazinskoj Krajini

Knjiga Dušana D. Miljkovića rođenog u Crnaji opština Cazin “Stradanja u Cazinskoj Krajini i antifašistička borba (1941-1945)” izdata u Beogradu 2011. godine je prema autorskoj riječi “Da se ne zaboravi” u stvari autorov pokušaj da prikaže istinito i sveobuhvatno svedočanstvo i, pre svega, pouka za naraštaje da u najvećim nesrećama, kakve su svakako ratovi, treba biti i ostati čovek. Nezadovoljan …

Pročitajte više »

Vitezovi srednjovjekovne Bosne

Srednji vijek je doba kraljeva, prinčeva, princeza, dvoraca, viteških turnira, trubadura, i života u kojem je svako zauzimao mjesto koje mu je pripadalo po rođenju i staleškoj pripadnosti. U tome su vitezovi imali poseban značaj jer su predstavljali silu od koje je ovisio ugled, moć i opstanak njihovog vladara i zemlje kojoj su pripadali. To je sve imala i srednjovjekovna …

Pročitajte više »

Kulturno-historijsko i umjetničko blago Bosne i Hercegovine otuđeno u posljednih 500 godina

Najveći broj umjetnina, starinskog oružja, povelja, vjerskih knjiga, starih nošnji, arheoloških predmeta i drugih dragocjenosti, što su vijekovima stvarali i posjedovali naši preci, završilo je u inozemstvu. Zvanične vlasti ništa ne poduzimaju da nam se to vrati! Bosna i Hercegovina pripada grupi zemalja čija je kulturna baština skoro do temelja opljačkana i uništena. Šta je u proteklim razdobljima sve odneseno …

Pročitajte više »

Iz knjige “Čudo bosankog otpora”

Vratite se svojim kućama! Proglas Krajišnicima (izbjeglicama iz Velike Kladuše) Sarajevo, 28. novembra 1994. godine Dragi Krajišnici! Govori vam vaš predsjednik Alija Izetbegović! Obraćam se vama koji ste napustili svoje domove i sada se potucate po tuđini. Pozivam vas da se vratite svojim kućama! Nadam se da ćete me čuti i da će ova poruka stići do vas. Ono što …

Pročitajte više »

O borcima i jedinicama 5. korpusa iz knjige “Smrti i pobjede”

BOSANSKA KRUPA: PREĆI ĆEMO NA DESNU OBALU UNE (septembar, 1995.) Iako smo hitili, zakasnili smo na postrojavanje dva bataljona 511. slavne brdske brigade. Ali smo, ipak, prisustvovali svečarskom dijelu godišnjice: Mirsad Sedić, komandant 511. slavne, uručivao je priznanja… Potom smo obišli mezarja šehida u blizini sela Jezerskog… Uređeni mezarluci iako rat još traje… Ovdje je i mezar rahmetli komandanta Mirsada …

Pročitajte više »

Zabranjeni megdani 1807. god. kod Tržačkih Raštela

U to doba bio je mejdan od vladanja oštro zabranjen; to Turci dobro znajući, da svoje za uči­njenu ini sramotu ohrabre i osvete, izidju dva pred licem obadvoje vojske, Ali-aga Rizvić mejdandžia i još jedan, kojega mi ime nije znano, na polje i opsuju gardno cara našega, caricu i karstjansku veru, ako im nitko na mejdan neizadje. Naš junak, kao …

Pročitajte više »

U posjeti Gati Ilidži 1888. godine

Nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske 1878. godine, deset godina kasnije 05. oktobra 1888. godine, Ivan Devčić učitelj iz Gospića (1857-1908) u svojim „Putnim uspomenama“ piše: Od mosta (Tržačka Raštela o.p.) krenusmo na desno. Tuj se naime cijepa cesta: jedna vodi u Ca­zin, a druga u Rujnicu i Ilidže. Put od mosta do Ilidža vrlo je tegotan. Vodi …

Pročitajte više »

U posjeti kod Alije Pjanića 1888. godine

Deset godina nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske 1878. godine Ivan Devčić učitelj iz Gospića (1857-1908) u svojim „Putnim uspomenama“ prilikom obilaska bošnjačkih naselja piše: Na 6. (6. novembar 1888. godine) krenusmo u Tržac i Pijanić selo do Mutnika. Kišica s bure po malo sipala, pa put nije bio najugodniji. Meni to nije pačilo, jer nijesam htio propustiti …

Pročitajte više »

Javna nesigurnost u Novoj Kršlji 1885. godine

U Novom Kršlju (kotaru slunjskpm), 30. stude­noga (novembar 1885.god.) Dopis, javna nesigurnost. Poznato je mnogim, da N. Kršlje leži na dosta prometnoj cesti, vodećoj iz Rakovice i Drežnika na raštelu Prosićenikamen, u Bosnu, gdje je živahna trgovina sa stokom. Daljinom  od 4—6 kilometarah naokolo od N. Kršlja pru­žaju  se sela: Ljeskovac, Basara, Koranskilug, Mašvina, Jamarje, Cipovača i Stara Kršlja — …

Pročitajte više »

Restauracija ili kantina iz 1880. godine u Izačiću

Sa svog putovanja iz 1880. godine, amater istoričar i učitelj iz Karlovca (Krasić Vladimir) prolazio je i kroz naše krajeve. Tom prilikom na putu za Bihać boravio je i u Izačiću, tačnije gostionici iz Izačića. O toj posjeti je napisao slijedeće: “Niže baraka je restauracija ili kantina, vrlo ukusnoga kroja, koju podiže karlovački velekupac P.S. za oficire… Kad sam razgledao …

Pročitajte više »