Izjava o privatnosti

Web sajt https://vikici.ba poštuje Vašu privatnost i obavezuje se zaštititi Vaše lične podatke prilikom posjeta ovoj web-stranici.

Ova web-stranica ne prikuplja Vaše lične podatke, ne koristi internetske kolačiće (cookies) te niste obavezni pružiti nam Vaše lične podatke kao uvjet korištenja stranice.

Izuzetak predstavljaju podaci prikupljeni putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web-stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese).
Naime, kao i kod svih web stranica, kada se pristupa web stranici https://vikici.ba, web poslužitelj privremeno pohranjuje naziv domene ili IP adresu računala koje pristupa, kao i datum pristupa, upite o datotekama od strane posjetitelja web stranice (ime datoteke i odgovarajući detaljniji podaci o internet adresi), http ili https povratni kod, vrstu preglednika i veličinu datoteka prenesenih tokom posjeta.

Kada koristite našu web stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podatci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo.

Ova web stranica koristi Google Analytics, aktivnost web analize od strane društva Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“) sa svrhom analize njenog korištenja. Informacije koje Google prikupi u vezi s Vašim korištenjem ove web stranice (npr. polazni URL, web pretraživač koji ste koristili, Vaše postavke jezika, Vaš operativni program koji ste koristili ili rezolucija prikaza) prenose se na Googleov server u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo se pohranjuju, analiziraju te se rezultat nama stavlja na raspolaganje u anonimiziranom obliku. Google je certificiran u vezi s EU-US Privacy Shield tako da se na obradu podataka od strane Googlea primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka.

Za daljnje informacije o Google Analytics molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics, Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics kao i Googleovu Izjavu o zaštiti podataka.

Izuzev navedenog, lične podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektronske pošte, u okviru kontaktiranja, slanja prijedloga, priloga ili zahtjeva vezanih za naše pisanje ili objave te u sličnim situacijama.

Vaše lične podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama, osim ako nismo pribavili Vašu dozvolu ili ako postoji zakonska osnova za isto.

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitili Vaše podatke od zloupotrebe, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.

Lične podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali dozvolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

U odnosu na sve Vaše lične podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo uvida te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netačni i neažurni.

Za navedeno, kao i za bilo kakav upit ili sugestiju vezano za ovu Izjavu o privatnosti, molimo kontaktirajte nas na adresu elektronske pošte: vikici@live.com .

Za sva pitanja koja se odnose na ovu Izjavu o privatnosti mjerodavno je bosanko-hercegovačko pravo, bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava.

https://vikici.ba pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ove Izjave o privatnosti.