Historija

Križarski pohodi na Bosnu

Da su bosanski bogumili predstavljali ne samo vjersku nego i političku snagu zemlje, vidi se iz slučaja koji se zbio 1304. godine. Naime, Bosni su u to vrijeme nametnuli vlast hrvatski bribirski knezovi Šubići koji su iskoristili smrt bana Stjepana II iza kojeg su ostala maloljetna djeca. Akciju za njeno oslobođenje poveli su upravo bogumilske starješine. Borbe su bile veoma …

Pročitajte više »

Bosanski univerzitet heretičkih studija

Crkva bosanska je uživala veliki ugled i među evropskim heretičkim crkvama. Ima više naznaka da je jedno vrijeme smatrana čak vodećom crkvom dualističkog učenja. Taj ugled i položaj je stekla i zato što je to bila vjera jednog cijelog naroda, dakle najmasovnija u Evropi i što je po svemu imala status državne vjere. To ju je činilo sigurnom što nije …

Pročitajte više »

Bogumilske starješine

Bogumili su imali vjerske starješine kako je bilo i kod drugih vjera, s tom razlikom da nisu živjeli u raskoši i obilju pa su kao takvi bili uzor svima. Na vrhu je bio Djed koji je predstavljao Crkvu bosansku pred vladarem i vanjskim svijetom. U jednom dubrovačkom pismu iz 1405. godine upućeno u Bosnu u vezi nekog spora sa vojvodom …

Pročitajte više »

Biskup koji ne zna krstiti

Bosna je bila dugo na glasu kao zemlja gdje se heretičko učenje slobodno propovijeda i gdje proganjani iz drugih zemalja nalaze sigurno sklonište i zaštitu. Zato je rimska kurija sve češće dobijala prijave protiv Bosne i njenih vladara. Najveću težinu su imale optužbe da je tamo rimska vjera potpuno potisnuta, pa čak da su i njeni sami pastiri zatrovani tim …

Pročitajte više »

Bosansko bogumilstvo

Vjera srednjovjekovne Bonse i njenih Bošnjana koju zbog njenog učenja nije priznavala ni katolička ni pravoslavna crkva, imala je toliki značaj za zemlju i narod da se njene posljedice i danas odražavaju na političke, privredne i kulturne prilike uzemlji. U njenoj završnoj fazi postojanja pred tursko osvajanje Bosne odvilisu se događaji koji su rezultiralimasovnim prijelazom bogumila na islam. To je …

Pročitajte više »

Prokletstvo faraona

Uz zapadni zid riznice nađen je pozlačeni drveni sanduk, visok 2, a dug 1,5 metar, izuzetno bogato ukrašen. Na svakoj strani bio je lik jedne od boginja: Izide, Net, Neftide i Selket, sve od zlata. Kao i na kamenom lijesu, prikazane su raširenih ruku da zaštite sanduk. Kad je otvoren, u njemu je nađen još jedan sličan prvom, a kad …

Pročitajte više »

Rodoskvrnjenje

Jedna posebna ekipa koju su sačinjavali prof. Harrison i serumolog dr. R. C. Conolly sa svojim pomoćnicima, bila je zadužena da ustanovi krvnu grupu Tutankamona. Analiza je izvršena s pomoću sasvim malog komadića tkiva mumije i ustanovilo se da je faraon imao krvnu grupu A2, podgrupu MN, inaće izuzetno rijetka krv. To govori da je Tutankamom rođen u porodici zatvorenog …

Pročitajte više »

Zlatni sanduk

Nakon otvaranja prvog sanduka prišlo se otvaranju drugog. Na vratima pečat je bio nedirnut. Fotograf ga je snimio a potom ga je Carter slomio. Razvezao mu je vrpce koje su bile proturene kroz dvije metalne kuke. Tako su vrata bila oslobođena i Carter ih je lagano otvorio. Ukazao se još jedan čija su vrata također bila zapečaćena. Kad je otvorio …

Pročitajte više »

Veliko iznenađenje

Dvadeset petog novembra pečati su fotografirani a onda su vrata provaljena. Nakon deset metara pročišćavanja naišli su na druga kamena vrata. I na njima su bili pečati. Carter je napravio mali otvor u lijevom gornjem kutu vrata. Potom je proturio jednu polugu da opipa šta je iza. Osjetio je prazan prostor. Da bi provjerio prisutnost otrovnih plinova nekoliko puta je …

Pročitajte više »

Nalaz Tutankamonove grobnice

U historiji arheologija je u nekoliko navrata uzbuđivala svijet, bilo da je riječ o iskopavanjima u Mezopotamiji, Indiji, Peruu, Jukatanu, Egiptu, Grčkoj ili na drugim stranama svijeta. Nijedan nalaz nije izazvao toliki interes javnosti kao otkriće groba egipatskog faraona Tutankamona. Iako su istraživači kopali po čitavom Egiptu najviše ih je privlačila legendarna Dolina kraljeva u kojoj je sahranjeno najviše egipatskih …

Pročitajte više »