Granični prelaz Trž. Raštela u funkciji početkom 2016. god.

objekat graničnog prelaza Kordunski Ljeskovac u izgradnji
objekat graničnog prelaza Kordunski Ljeskovac u izgradnji

U razgovoru sa mještanima pograničnog naselja sa R Hrvatskom uz rijeku Koranu iz Tržački Raštela doznali smo istina nezvanično da se malogranični prelaz preko mosta otvara početkom nove 2016. godine. Mještani i prolaznici svakodnevno mogu vidjeti izvođenje radova na objektu graničnog prelaza sa hrvatske strane i uvjeriti se da radovi uistinu veoma dobro napreduju. Hrvatske vlasti su za potrebe gradnje objekta kao i pristupne komunikacije odnosno prostora, od tamošnjih mještana kupili privatne posjede kako bi nesmetano uradili planirano. Objekat graničnog prelaza je smejšten neposredno uz most na rijeci Korani ali sa hrvatske strane a trenutno se radi na uređenju odnosno čišćenju okoline objekta u zahvatu mosta. Sa bosanske strane nema nikakvih gradnji koje su vezane za granični prelaz ali ukoliko se prisjetimo da je vlada još 2009. godine planirala da to bude kontejner sa pripadajućom opremom onda je to brzo rješivo.

Poznato je također da do samog mosta na rijeci Korani sa hrvatske strane nije izgrađene infrastruktura odnosno nisu asvaltirane ceste i pristupni putevi za pravo funkcionisanje će trebati još vremena. Od otvaranja malograničnog prelaza najviše očekuju sami mještani koji imaju svoje posjede na hrvatskoj strani i od proteklog rata oni su neobrađeni. Sigurno je da će se puštanjem u promet ovog graničnog prelaza povećati i vrijednost nekretnina što je već evidentno.

Comments

comments

Provjerite također

RH je još u Daytonu diskretno pokušala “provući” H.R.H.B.

Prema onome što smo gledali ’90-ih: ZVAO SE TREĆI ENTITET, ILI H.B., ISTI VRAG, BILO …