Granični prelaz Tražka Raštela još nije u funkciji

Most na rijeci Korani u Tržačkim Raštelima
Most na rijeci Korani u Tržačkim Raštelima

Most preko rijeke Korane koji umjesto da spaja mještane Tržačkih Raštela i Kordunskog Ljeskovca još uvijek je zatvoren sa obje strane gržavne granice. Iako je najavljeno da će granični prelaz profunkcionisati 15. oktobra to je zaista u ovakvoj situaciji nerealno očekivati jer planirani radovi na izgradnji objekta za potrebe graničnih i carinskih službi nisu završeni. Posjetom Tržačkim Raštelima uvjerili smo se da su radovi uznapredovali, radovi na stalnom graničnom prijelazu u Tržačkim Raštelima su počeli još 6. maja ove godine, od posljednje naše posjete ali da budu završeni u narednih 15 dana je zaista preambiciozno. Na fotografiji u prilogu ove priče možete vidjeti konture objekta na drugoj strani granice i sami prosuditi za koji vremenski period sve može da profonkcioniše te da dugonajavljivano otvaranje graničnog prelaza bude i zvanično završeno.

Most ima i veliki značaj za noviju historiju dvije države jer se radi o mostu na kojem je augusta 1995. godine došlo do spajanje Armije RBiH i HV-a i na taj način simbolično označilo deblokadu USK-a.

Comments

comments

Provjerite također

RH je još u Daytonu diskretno pokušala “provući” H.R.H.B.

Prema onome što smo gledali ’90-ih: ZVAO SE TREĆI ENTITET, ILI H.B., ISTI VRAG, BILO …