Sedam godina od formiranja lovačkog društva Bihać

lovaki dom "Borići" u Bihaću
lovaki dom “Borići” u Bihaću

Navršilo se sedam godina od kako je na opštini Bihać došlo do formiranja jedinstvenog lovačkog društva koje je u tom trenutku brojalo preko 1000 članova.

Udruženje je formirano 21.12.2008. god. udruživanjem – transformacijom tri lovačka društva na općini Bihać: ULO “Tetrijeb”, LD “VB Srna” i ULO “Ljutoč” u jedno jedinstveno lovačko udruženje na općini koje je ponijelo naziv grada Bihaća i nosi puni naziv Lovačka organizacija “Bihać” Bihać. Osnivanju jedinstvene lovačke organizacije na općini pridonijelo je više elemenata a prvenstveno Odluka Skupštine USK o formiranju jednog lovišta na općini i preporuka da se nedodjeljuju lovišta u općinama gdje ima više lovačkih društava dok se neujedine čime se automatizmom stvaraju preduslovi za gazdovanje lovištem od strane takve lovačke organizacije. Slijedom takve odluke upravni odbori ranijih udruženja a kasnije i skupštine su potvrdile volju i donijele odluke da pristupaju potpisivanju dokumenata za osnivanje jedinstvenog lovačkog društva na općini. Sporazum o udruživanju je potpisan samo nekoliko dana prije osnivačke skupštine udruženja tačnije 18.12.2008. god. i tom prilikom ovlašteni predstavnici ranijih uruženja su utvrdili i učešće kao i preraspodjelu mandata u upravnim i skupštinskim organima i tjelima novog jedinstvenog lovačkog udruženja “Bihać”. Na izbornoj skupštini upravni organ se je obavezao da će u skladu sa sporazumom i odredbama statuta omogućiti da svi članovi uduženja imaju jednaka prava i obaveze posebno vodeći računa da nedođe do diskriminacije po bilo kom osnovu ili u bilo kom obliku. Sjedište ULO “Bihać” se  nalazi u ulici 5. korpusa u lovačkom domu Borići.

Kakvo je danas stanje u ULO “Bihać” Bihać znaju sami lovci.

Comments

comments

Provjerite također

Umrla je Bunić Hasibe iz Vikića

Hasibe Bunić iz Vikića umrla je 22. septembra 2022. godine nakon duže bolesti u 77-oj …