Požar opustošio lovište na Bugaru

opožareno lovište Čerkezovac na Bugaru
opožareno lovište Čerkezovac na Bugaru

Požar prouzrokovan paljenjem korova i niskog rastinja u blizini naselja Vikići nošen vjetrom u dva dana je zahvatio cijelo lovište na Bugaru. Neodgovorno paljenje korova i niskog raslinja, dovelo je do uništavanja i druge vegetacije, drveća i lovnih objekata kao i staništa divljači posebno zeca. Rastinje i travu namjerno pale pastiri za pašnjake  pri čemu je izgorjela površina lovišta od Izačića do rijeke Korane osim dijelova koje su sprečavali putevi i visoka šuma. Prizemni požar je gorio više dana a manje oaze koje nije zahvatio, nesavjesni pojedinci požarem otimaju preostaloj divljači koja nije uspjela pobjeći. U svim ovim slučajevima zakazale su nadležne općinske kao i lovočuvarska služba nepoduzimajući nikakve mjere zaštite. U požaru je oštećeno više visokih čeka a jedna je uništena – igorjela.

Comments

comments

Provjerite također

Umrla je Handanović Fazile iz Vikića

Fazile Handanović iz Vikića umrla je 17. juna 2024. godine u 84-oj godini života. Đenaza …