Masovna emigracija sa Kosova u EU

zaustavljene_prebjezi_na_graniciSamo u zadnja dva mjeseca procjenjuje se da je Kosovo napustilo više od 50.000 ljudi, što znači da na Kosovu svaki mjesec nestaje gotovo jedan manji gradić. Masovnim prebjezima građana Kosova posebno su pogođene Mađarska, Njemačka, Austrija i Francuska, gdje završava najveći broj novih emigranata s Kosova. Emigranti koriste najčešće put preko Srbije odnosno Vojvodine i najbližeg grada Subotice pa preko ravnica u Mađarsku. Dali  se radi samo o egzodusu gladnih i siromašnih što je najvjerovatnije ali činjenica je da oko 800 hiljada albanaca sa Kosova već živi i radi u zemljama Europske unije, najvišeo u Švicarskoj i Njemačkoj. Poznata je solidarnost među među ovom grupacijom naroda tako da se neisključuje da se sve odvija organizovano kako bi riješili svoju egzistenciju i svoje porodice uz pomoć rođaka u inostranstvu.

Međutim izvještaji graničnih policija u Mađarskoj su zastrašujući jer dnevno pređe i do 1000 emigranata. U kontrolu državne granice sa Srbijom kolegama u Mađarskoj su došli graničari Austrije i Njemačke kako bi zaustavila i sprečila ovu masovnu pojavi bježanja.

Onaj tko se odluči za ovakav čin bježanja iz vlastite zemlje sigurno neradi iz zadovoljstva i zato što mu je dobro nego Evropsku uniju u biježi od izuzetno teške ekonomske situacije na Kosovu.
Dali će kosovski političari ostati sami bez naroda koji se svakodnevno buni i štrajkuje, lako je moguće a do sada je oko 4% ukupnog stanovništva napustilo zemlju i zatražilo azil u nekoj od evropskih zemalja.

Comments

comments

Provjerite također

Guernica

Od španjolskog građ. rata, preko Bliskog istoka i Bosne, do Ukrajine. Legenda kaže da je …