Izačić: Pokošeno grmlje i grane pored magistralnog puta M5 još nije uklonjeno

Pokošeni i sasušeni korov, grmlje i grane drveća uz cestu ispod "osmice" u Izačiću
Pokošeni i sasušeni korov, grmlje i grane drveća uz cestu ispod “osmice” u Izačiću

Na površinama, koje su sastavni dio ceste, se vegetacija kosi, obrezuje i sječe najmanje u takvom obimu, da su obezbjeđeni slobodni profil ceste i propisana preglednost, da su omogućeni pregled i pristup do cestovnih objekata, da su vidljive i dostupni saobraćajna signalizacija, saobraćajna oprema, te cestovne sprave i uređenja. Održavati treba i drveće koje je blizu ceste i koje može da ugrozi cestu i saobraćaj na njoj. Ovo su dvije rečenice koje su izvađene iz važećih zakonskih propisa a koja se odnose na opsjecanje i obrezivanje vegetacije, korova i drveća pored cesta u BiH.

Kako zakon propisuje aktvnosti se izvode najmanje dva puta godišnje ali isto tako kaže da se nakon izvršene košnje i obrezivanje pojas pored ceste mora i očistiti. Preduzeće iz Bihaća koje je zaduženo za održavanje magistralne ceste od graničnog prelaza Izačić do Bihaća je prije deset dana izvršilo košnju trave, korova odnosno krošnji drveća nažalost još uvijek pokošeno nije uklonila. Pokošeni korov, grmlje i grane drveća se nalaze doslovno na asvaltnoj površini ceste tako da ometaju prolazak vozila. Nerijetko se dešava da osušene grana drveće se nađu i na samoj cesti donešene vjetrom ili privučene turbulencijom usljed prolaska kamiona i sl. tako da se u tim situacijama zaustavi saobraćaj radi zaobilaska prepreka a to traje dok netko od savjesnih vozača ne ukloni prepreke sa puta. Slike kao što su u prilogu ovog posta snimljene su duž ceste od Jasike do Prnjavora gdje se nalaze i najveće količine pokošenog korova, grmlja i grana drveća koje su doslovno na samoj cesti ili površini koja je sastavni dio ceste. Ovo je i poziv za nadležne da reaguju u skladu sa zakonom a preduzeće izvođač radova zaduženo za održavanje magistralne ceste M5 završe posao do kraja.

Comments

comments

Provjerite također

Lovačka kuća Mala Peć po drugi put provaljena

Prilikom obilaska lovišta i lovačke kuće na Bugaru grupovođa Juso Čajić iz Male Peći primjetio …