Bihać: Polaganje prve pomoći za vozače, obavezno i za završene medicinare

Zgrada Crvenog križa USK Bihać
Zgrada Crvenog križa USK Bihać

U Bihaću kandidati za polaganje prve pomoće potrebne za vozački ispit da bi dobili potvrdu o završenoj obuci iz pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobračajnoj nezgodi, moraju prisustvovati predavanju i praktičnom dijelu, obuka se svodi na osam do deset sati usmenog i praktičnog rada a nakon toga priprema za test i sami test. Za sve ovo kandidati plaćaju 82 KM na žiro račun Crvenog križa Bihać kako bi dobili potvrdu o završenoj obuci. Naravno za sve navedeno postoje pravilnici, zakonska i podzakonska akta, a što se mora nije ni teško. Kada smo pitali u Crvenom križu Bihać: “Da li su obavezni prisustvovati obuci i samom testu završeni medicinski tehničari i dr. medicinari”, dobili smo kratak odgovor: “Polagati moraju svi, pa i doktori.”. Pripremajući ovu priču nigdje u pravilnicima, zakonskim i podzakonskim aktima BiH, samim tim i FBiH nismo pronašli da su završeni medicinari obavezni da polažu ispit iz prve pomoći ali nismo ni pronašli da su oslobođeni od te obaveze. U zemljama u okruženju to je precizirano i jasno naglašeno, da su završeni medicinski tehničari i ostali medicinari petog stepena ili višeg, oslobođeni od polaganja prve pomoći te se njima izdaje potvrda bez naknade. Možda i kod nas u BiH jednog dana budu primjenjeni ovakvi ispravni zakonski propisi koji regulišu ovu oblast a do tada ostaje sve po džepu kandidata za polaganje vozačkog ispita pa i završenih medicinara.

Comments

comments

Provjerite također

Lovačka kuća Mala Peć po drugi put provaljena

Prilikom obilaska lovišta i lovačke kuće na Bugaru grupovođa Juso Čajić iz Male Peći primjetio …