Velike štete u Vikići, snijeg urušio krovove na objektima

Štete na urušenim krovovima je velika, više je prijavljenih slučajeva gdje su krovovi na štalama potpuno uništeni, dok je broj onih gdje je šteta nešto manja još i veći. Sniježni pokrivač koji je zabjelio cijelo naselje u jednom momentu dosegao je 107 cm visine što je i zabilježeni rekod. Ovakva količina snijega za mještane je predtsvljala veliki problem prilikom čišćenja puteva kako bi se saobraćaj neometano odvijao. Snijeg je spriječio i odlazak učenika na nastavu koja se odlukom Ministarstva obrazovanja USK prekidala u više navrata. Većina mještana plašeći se da će ovolike količine snijega izazvati štete na njihovim objektima snijeg je čistila sa krovova. Procjenjuje se da je težina snijega po kradratnom metru bila oko jedne tone. Potpuno su uništeni krovovi na četiri štale – garaže u naselju. Fotografije pokazuju razmjere štete koja je nastala pod težinom snijega. Uništeni su objekti Hašić Muhameda Haškana, Škrgić Damira daje, Mujetić Ismaila i Handanović Omera dok je više srušenih dimnjaka i oštećenih streha krovišta kuća. Grad Bihać (Štab CZ grada Bihaća) je raspisao poziv za naknadu štete uzrokovane snijegom što bi uveliko trebalo da pomogne u saniranju iste. Očekuje se i humanost samih mještana koji su voljni da pomognu svojim komšijama kako bi popravili uništene objekte.

Odlukom Štaba CZ grada Bihaća 9. marta 2018. godine prestalo je stanje prirodne i druge nesreće uzrokovane visokim snijegom, a Komisija za procjenu šteta na području grada Bihaća nastavlja sa radom na terenu, odnosno procjenom do danas prijavljenih šteta.

 

Comments

comments

Provjerite također

O nazivu Bosna – prvi dio

Naziv Bosna je sIavenizirani oblik ilirskog naziva koji su antički dokumenti zabilježili u dvije varijante: …