Čardaci i kule na granici u blizini naselja Vikići

Čardak uz granicu Turskog i Austrijskog carstva negdje u Krajini
Čardak uz granicu Turskog i Austrijskog carstva negdje u Krajini

Duži niz godina smo u prilici pregledavanje historijski karata koje su dostupne svima na internetu. Za našu priču koristili smo kartu iz 18. stoljeća tačnije iz godine 1773. – 1775. godine na kojoj su za nas interesantno ucrtane granice između Turskog i Austijskog carstva a neposredno su uz današnje naselje Vikići. Granična crta je gotovo identična današnjoj koja polazi od kanjona rijeke Korane i završava na vrelu Klokota iznad naselja Klokot u dužini oko 12 km. Na karti su ucrtana mjesta čardaka i kula sa obje strane granice na dijelu koji smo pomenuli. Sa austrijske strane granice nalazilo se je dvanaest čardaka a sa turske dva čardata i tri kule. Tako su redom od rijeke Korane do vrela Klokota sa austrijske strane granice nalazili se čardaci: Cherkezovo Szello, Czerkvina, Gušte Lippe, Jezersko Chardachiste, Jafsen, Billeg, Abdicha Berdo, Guvno, Lohve, Bili Klanacz, Paparovacz i Vrelo Klokot a sa turske strane granice nalazili su se čardaci: Kristoph Grob i Kamen te kule: Fatkicha, Perniavorska i Hadxalia Rosidz.

Termin i sama riječ čardak (turski çardak od persijskog čārtāq) još uvijek se susreće veoma često u svakodnevnoj komunikaciji i pominje se također kod gradnje drvenih kućiza za odmor četvero ili šestokutnog oblika. U ovom našem primjeru čardak je u stvari osmatračnica izgrađena za potreba graničara koja je obično izgrađena na uzvišenju i lako branjena. Prema pomenutoj karti iz 1773. godine na dužini od oko 12 km državne granice sa austrijske strane nalazilo se dvanaest čardaka – osmatračnica odnosno jedan kilometar udaljena jedna od druge što potvrđuje značaj nadziranja i odbrane same granice. Čardak je u ta vremena služio kao i svojevrsna karaula u kojoj su smještene posade u broju da mogu pružiti otpor do dolaska pomoći naravno opskrbljene sa hranom i municijom za duži period.

Lovačka čeka na Čerkezovcu (Bugar)
Lovačka čeka na Čerkezovcu (Bugar)

Od pomenutih čardata i kula do današnjeg dana nije ostalo ništa niti u “tragovima”. Jedino brojne lovačke čeke podsjećaju na minula vremena. Lovačke čeke ili osmatračnice i jesu pretače čardaka sa vojne krajine jer ih lovci koriste na način kako se to na granici radilo. Samo u lovištu Bugar odnosno Čerkezovac ima izgrađenih dvadeset čeka za potrebe osmatranje i lova za lovce lovačke sekcije Vikići.

Comments

comments

Provjerite također

Najfascinantnija slika cijelog Domovinskog rata

PETAR STIPETIĆ-general koga Tuđman nije volio, ali mu je trebao! Genaralu Petru Stipetiću 8. kolovoza.predaje …